மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு 10%

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு  அகவிலைப்படி உயர்வு 10% 01.07.2013முதல்...80% லிருந்து 90% ஆக உயர்கிறது. செப்டெம்பர் வது வாரம் அறிவிப்பு வெளியாகும்.