ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான தோராய விடைகளில் தாள் 1ல் 2 மார்க் போனஸ், தாள் 2ல் 1மார்க் போனஸ்.

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான அதிகாரப்பூர்வமான தோராய விடைகளை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது, விடையில் பிழை இருந்தால் உரிய ஆவணங்களோடு 02.09.2013
அன்றுமாலை 05.00 மணிக்குள் டி.ஆர்.பி-க்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.

தாள் 1ல் இரண்டு கேள்விகள் தவறாக கேட்கப்பட்டதால் 2 மார்க் போனஸாகவும்,
தாள் 2ல் ஒருகேள்வி தவறாக கேட்கப்பட்டதால் 1 மார்க் போனஸாகவும் TRB வழங்க உள்ளது.

TRB வெளியிட்டுள்ள விடைகளின் ஏதேனும் தவறுகள் இருக்கும் எனில் உங்கள் ஐயங்களை சரியான காரணங்களுடன் comment box-ல் பதிவு செய்யவும்.உங்களது சரியான விடைகள் சரிபார்க்கப்பட்டு கல்விச்செய்தியின் மூலமாக TRB -க்கு அனுப்பப்படும்.