பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு - மார்ச் 2013 - செய்முறைத் தேர்வுக்கான அறிவுரைகள்