புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி மாண்பு.மிகு.தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு அரசு ஊழியரின் அஞ்சல் கடிதம் -
புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய  வலியுறுத்தி 
  மாண்பு.மிகு.தமிழக முதல்வருக்கு  ஒரு அரசு ஊழியரின் கடிதம் - இவரை போலவே 
 அனைத்து ஆசிரியர்களும் மற்றும் அரசு ஊழியர்களும் அனுப்புமாறு  கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது .

Related