தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களை மட்டுமே அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமிக்க வேண்டும்.


Image may contain: text

Related