அரசு KGBV பள்ளிகளில் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய TET தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு - மாத ஊதியம் Rs.20000 & Rs.25000Related