அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் உரிமைக்காக போராட எவ்வித தடையும் இல்லை - உச்சநீதிமன்றம்

எல்லா அரசு ஊழியர்களுக்கும் அரசியல் சட்ட 2 ஆம் பாகத்திலுள்ள அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளையும் பேச்சு சுதந்திரம் ,எழுத்து சுதந்திரம், சங்கம் வைக்கும் சுதந்திரம்,வன்முறையில்லா ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்யும்
சுதந்திரங்களையும் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிவிட்டது.இவற்றை தடைசெய்யும் அரசாங்க நன்னடத்தை விதிகள் செல்லத்தக்கதல்ல...அரசு ஊழியர்கள் சங்கம் வைக்கவும், வன்முறை இல்லாமல் தங்கள் உரிமைக்காக போராட எவ்வித தடையும் இல்லை என 1990 ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது"

Related