திருக்கழுகுன்றம் உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவலர் ராஜினாமா

ஆசிரியர்களுக்கு *சோ காஸ் நோட்டீசை*  என் கையெழுத்து போட்டு வழங்க மாட்டேன் என தன் பதவியை திரு.மத்தேயூ உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவலர்  அவர்கள்  உதவி தொடக்கக்கல்வி அலுவலர்
பதவியை  ராஜினாமா செய்தார் .
Image may contain: 1 person, text

Related