நீதி மன்ற தடையை விமர்சித்த புதுகை சுபாஷ் சந்திர போஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்


ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம்
நீதி மன்ற தடையை
விமர்சித்த புதுகை சுபாஷ் சந்திர போஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்
இவர் அரசு பணியிலிருந்து
ஓய்வு பெற்றவர்
முக நூலில் முற்போக்கு
சிந்தனைகளை பதிவிடு்பவர்

Related