ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டம் தொடர்பாக சம்பளம் மற்றும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை கூடாது உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவுகள் அமல்படுத்துவது சார்ந்து தலைமைச்செயலாளர் கடிதம்

Related