புதிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் இணைவது மாநிலங்களின் விருப்பம் . இதனால் தமிழக அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் சிக்கல் இல்லை


No automatic alt text available.
Related