நவம்பர் 17-க்குள் உள்ளாட்சித்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

செப்டம்பர் 18-க்குள் உள்ளாட்சித்தேர்தலுக்கான அறிவிக்கையை வெளியிட
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு..

நவம்பர் 17-க்குள் உள்ளாட்சித்தேர்தல் நடத்த 

வேண்டும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Related