அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் துப்புரவு பணியாளர் சம்பளம் மற்றும் துப்புரவு பொருட்கள்-தொகை உயர்த்தி அரசாணை :79.நாள்14.7.17-ஊரக வளர்ச்சித்துறை

துவக்கப் பள்ளி 1000+300


நடுநிலைப்பள்ளி 1500+500உயர்நிலைப் பள்ளி 2250+750மேல்நிலைப்பள்ளி 3000+1000

Related