தனிஊதியம் 750 பதவி உயர்வு நிர்ணயத்திற்கு பிறகும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்த்து வழங்கி வருவது சரியே ..கோயமுத்தூர் மண்டல தணிக்கை அலுவலரின் பதில்!!

Related