ஏசி ,கணினியுடன் அரசு துவக்கப்பள்ளி -பள்ளியில் சேர்க்க படையெடுக்கும் பெற்றோர் -VIP -அந்தஸ்தை பெற்றது .


Image may contain: one or more people

தமிழகஅரசு

கணினி அறிவியல் பாடத்தை அரசுப்பள்ளியில் கொண்டுவந்தால் மாணவர்கள் சேர்க்கை உயரம் என்பதற்க்காண உதரணம்!

Related