பள்ளிக்கல்வித்துறையின் பணியாளர் நலன் மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்து துறையின் அனைத்து சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலின் இடையே மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு முழு விபரம்-VIDEORelated