மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அதிகாரிகள் (CEO) அரசுப் பள்ளிகளில் மாதந்தோறும் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு.

Related