இந்தியாவே வியக்கவைக்கும் அளவிற்கு வரும் கல்வி மானியத்தில் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவிக்க உள்ளோம் மேலும் தமிழக கல்வித்துறையில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வர அரசு முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது.பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் தகவல்


Related