6 முதல் 10 வகுப்பு வரை அறிவியல் பாடத்தின் ஒரு பகுதியாக தகவல் தொழில்நுட்பவியல் (ஐடி) கல்வியை சேர்க்க முடிவு - தமிழக அரசு


No automatic alt text available.

Image may contain: 3 people\


Image may contain: 3 people, textNo automatic alt text available.


Image may contain: phone

Related