பள்ளிக்கல்வி - மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் - உரிய அமைப்பிடமிருந்து பள்ளிக் கட்டிட அனுமதி பெறாத பள்ளிகள் - தற்காலிக தொடர் அங்கீகாரம் 31.05.2018 வரை நீட்டித்து அரசு ஆணை

Related