உங்கள் TPF கணக்கை சரிபார்க்க நீங்கள் உடனடியாக செய்யவேண்டியவை.

TPF 2014-2015 account statement 06.04.2017 அன்று
வெளியாகியுள்ளது.


உங்கள் TPF கணக்கை நீங்களே சரிபார்க்க வேண்டும்நீங்கள் உடனடியாக செய்யவேண்டியவை :


www.agae.tn.nic.in  என்ற முகவரிக்குச் சென்று,
download TPF account statements for the year 2014-15 என்ற option click செய்யுங்கள்.

Log in page வரும், அதில்
GPF no : (உங்கள் TPF எண்.)
Dob :( உங்கள் பிறந்த தேதி).
Suffix : PTPF
என கொடுத்து login செய்யுங்கள்.

உங்கள் பெயருடைய AG பக்கம் தோன்றும். அதில்
view account slip click செய்தால் financial year கேட்கும், அதில் 2014-15 select செய்து view account slip click செய்தால் 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான account slip download ஆகிவிடும். அதை print எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

Print out செய்த account statement ல் -
1) உங்கள் பெயர்
2) TPF கணக்கு எண்
3) பிறந்த தேதி
4) கருவூலத்தின் பெயர்
5) வட்டிவீதம்
6) 12 மாத சந்தா பிடித்தம் பதிவுகள், கடன் செலுத்திய பதிவுகள், பெற்ற கடன் பதிவுகள்
7) opening/closing balance
8) விடுபட்ட சத்தா விவரங்கள்
9) கணக்கு அதிகாரியின் கையொப்பம்.
என எல்லா விவரங்களையும் சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.


Mobile update சென்று உங்கள் mobile எண்ணை பதிவு செய்யுங்கள்கடைசியாக logout கொடுத்து வெளியேறுங்கள்.

Related