அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்தாண்டு இறுதிக்குள் SmartCard வழங்கப்படும்

அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்தாண்டு இறுதிக்குள் SmartCard
வழங்கப்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

Related