தமிழகத்தில் 18 மாவட்டங்களுக்கு கடுமையான வெயில் காரணமாக 17 மற்றும் 18ஆம் தேதிகளில் வெப்ப அலை எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது

\

Related