பள்ளிக்கல்வி - மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் தலைமையில் ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத சங்க பொறுப்பாளர்களுடன் 02.05.2017 அன்று சென்னையில் நடைபெறுகிறது.

Related