ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு - அரசு நிதியுதவி சிறுபான்மையற்ற பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் ஏப்ரல் 2017ல் நடைபெறவுள்ள தகுதித் தேர்வில் கட்டாயம் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் எனவும், சிறுபான்மை பள்ளிகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கவும் இயக்குனர் உத்தரவு

Related