TAM-NEWS

FLASH NEWS:தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிப்பு...

 தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்க 325.20 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களூக்கு தலா  3000
போனஸ் வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பு

மற்றும் பி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு  1000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும், உள்ளாட்சி மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு தலா 1000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related