தமிழக சட்டசபையில் ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்ட வரைவு அனைத்து கட்சிகளாலும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு நிரந்தர சட்டமாக்கப்பட்டது

தமிழக சட்டசபையில் ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்ட வரைவு அனைத்து கட்சிகளாலும்
ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு நிரந்தர சட்டமாக்கப்பட்டது

Related