TAM-NEWS

தமிழகத்தில் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

தமிழகத்தில் அனைத்து சட்ட கல்லூரிகளுக்கும் 2 நாள் விடுமுறை

கோவை வேளாண் பல்கலைக்கு காலவரையற்ற விடுமுறை

மதுரையில் உள்ள அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை


கோவை அரசு கலை கல்லூரிக்கு நாளை விடுமுறை

Related